Từ ngày: Đến ngày:   
Dãy số cần thống kê:
  (Ví dụ: 00,12,34,44,55...)
Thống kê cho biết 2 thống số rất quan trọng về chu kỳ xuất hiện của dàn đặc biệt này đó là:
[+] Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số: cho ta biết số chu kỳ ngày dài nhất mà dàn số đặc biệt kiểm tra mới xuất hiện.
[+] Điểm gan đến nay: cho biết dàn đặc biệt đang kiểm tra cách thời điểm hiện tại bao nhiêu ngày. Nhờ đó bạn có thể kết hợp với Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số để dự đoán dàn số này sắp xuất hiện hay chưa?
Email:  caykiemtien@gmail.com
Hot line:  Update...